چرا باید از چند مرورگر روی دستگاه خود استفاده کنید؟

اگر کاربری هستید که به صورت توامان با مرورگر خود از اینترنت استفاده می‌کنید و خیال می‌کنید که تنها داشتن یک مرورگر برای شما کافی‌ست، به نظر باید تا پایان این نوشته همراه ما باشید، چون به شما ثابت خواهیم کرد که بهتر است حتما از چند مرورگر برای کارهای خود استفاده کنید. جدا کردن […]