تاریخچه و انواع زبان‌های برنامه‌نویسی

برنامه‌نویسی یکی از مقوله‌هایی است که سال‌هاست نقش اصلی ارتباط انسان‌ها با کامپیوتر و ماشین‌ها را بازی می‌کند. یک زبان مشترک که به صورت نوشتاری به کامپیوترها می‌گوید چه کاری انجام دهند. به این صورت آنها را هدایت می‌کنیم تا کار ما را ساده‌تر کنند و بخشی از کارهای تکراری یا گاها کارهای پر اهمیت […]