اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک وبسایت به زبان ساده

شما هم‌اکنون به ابعاد مختلف یک‌سایت آشنا شدید و می‌دانید وبسایت ها چگونه عمل می کنند؟ اما هم‌اکنون شما باید بدانید که برخی تصمیمات حیاتی را بریا بهبود وب‌سایت خود چگونه بگیرید؛ انتخاب اسم، و ساختاربندی آن. هدف این است که بازدیدکنندگان وب‌سایت شما برای پیدا کردن چیزی که به دنبالش هستند دردسر کمتری متحمل شوند. […]