تجزیه و تحلیل شرایط و انطباق آن با اهداف بهبود سایت

واضح است که تا اینجا و بعد از آشنایی با  بازاریابی حضور آنلاین کسب‌و‌کار شما در فضای مجازی و چگونگی حضور در این فضا و با کمک ابزار‌های بازاریابی دیجیتالی به‌خوبی می‌دانید که تا چه حد کشاندن مردم به پایگاه دیجیتالی‌تان اهمیت دارد. اما این به تنهایی کافی نیست؛ باید از میزان کارآمدی برنامه‌ی دیجیتالی خود […]