کسب و کار شما چقدر برای ورود به عصر دیجیتال آمادگی دارد؟

واضح است که دنیا از زمان پیدایش اینترنت، به سمتی پیش رفته که همه چیز آن در حال دیجیتالی شدن است. در این میان بسیاری از کسب‌و‌کار‌های سنتی با درک این روند جهانی خود را برای حضور یافتن در دنیای مجازی آماده کردند. با این حال بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها هنوز آمادگی ورود به عصر اینترنت […]