KFC تمرینات کارکنانش را با یک بازی واقعیت مجازی تکمیل می‌کند

قبلا خبرهایی به گوش رسیده بود که نشان از سفارش یک بازی توسط KFC داشت اما به تازگی مشخص شده این بازی در واقع برای تمرین کارکنان این فروشگاه زنجیره‌ای مرغ سوخاری به حساب می‌آید. بازی ذکر شده تمریناتی در قالب واقعیت مجازی هستند که با نام ” Hard Way” و تنها برای کارکنان این […]