10 شخصیت منفی بازی های کامپیوتری

قهرمان بودن بدون یک شخصیت منفی چه ارزشی دارد؟ اصلا آیا بدون یک کاراکتر منفی که همه چیز زیر سر آن باشد و توطئه بچیند، آیا قهرمان خوبی ساخته خواهد شد؟ در طول دوران بازی‌های کامپیوتری، هزاران هزار شخصیت منفی خاص درست شده‌اند، اما بعضی از آن‌ها، شخصیت‌پردازی معرکه‌ای داشته و آن‌ها را به کاراکترهایی […]