سازماندهی دسکتاپ ویندوز ۱۰ با ابزارهای جانبی

اگر مثل من برنامه‌ها و فایل‌های خود را روی دسکتاپ نگه می‌دارید، احتمالا با صفحه‌ای شلوغ مواجه هستید که بعضا حتی خودتان نیز نمی‌دانید دقیقا در آن چه خبر است. به همین خاطر من دنبال ابزارهایی می‌گشتم که کمی به وضعیت دسکتاپ خودم سر و سامانی بدهم و بعد از این که با دو برنامه‌ی […]