اینترنت اشیا یا Internet of Things چیست؟

امروزه اشیا فراوانی اعم از تستر و دماسنج توانایی اتصال دیجیتال به یکدیگر را دارند. این اتصال که بخشی از اینترنت اشیا(IoT) نامیده می‌شود، باعث رخداد احتمالی یک انقلاب صنعتی چهارم شده‌است، به طوری که صاحب‌نظران تخمین می‌زنند که تا سال ۲۰۲۰ نصف کارخانه‌ها به اینترنت اشیا می‌پیوندند. امنیت بیشتر برای ارتباطات بی‌سیم با WPA3 […]