الگوریتم Freshness گوگل چیست؟

در دنیای تکنولوژی هیچ چیز ثابت نیست و سرعت رشد به قدری زیاد است که اگر غافل شوید، عقب خواهید ماند. در سئو هم این مسئله وجود دارد و گوگل برای محتوای تازه اهمیت بسیار زیادی قائل است. در دنیای سئو همه چیز باید تازه باشد تا بتوانید رتبه های خوبی بگیرید! البته همیشه هم […]