تازگی و سئو: یک مفهوم دست کم گرفته شده

همان طور که می‌دانید فاکتورهای رتبه‌بندی متفاوت و خاصی درباره جستجو کردن وجود دارد. به عنوان مثال، با Go Fish Digital  و کار بر روی پیوندهای داخلی می‌توان شاهد موفقیت مداوم بود. البته که تازگی یکی دیگر از این عوامل به شمار می‌رود. هر چند که به نظر می‌آید جامعه سئو مدتی است که این […]