تاثیر نام دامنه در سئو – بخش دوم

یکی از دغدغه های بسیار مهم کسب و کار ها هنگام راه اندازی، این است که دامنه چه تاثیری در سئو دارد! در مقاله قبلی به بررسی این موضوع پرداختیم و در این مقاله هم به بررسی ادامه این بحث می پردازیم. وجود کلمه ی کلیدی در نام دامنه مهم است: این که کلمه کلیدی […]