10 ترفند سئوی محلی برای سایت های پزشکی

اگر در حوزه پزشکی به دکتر یا خدمات پزشکی نیاز داشته باشید، اولین کاری که می کنید به جستجو در گوگل می پردازید. چند سایت را در گوگل بررسی می کنید که قطعاً سایت های لینک های اول، اولین بازدیدهای شما هستند. بنابراین لینک یک گوگل برای سایت های پزشکی اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل […]