استفاده از چند امضا در Gmail

اضافه کردن امضا به ایمیل، می‌تواند به ایمیل‌هایی که می‌فرستید شخصیت بدهد و همچنین راه‌های ارتباطی با شما را به اختصار در دسترس گیرنده ایمیل قرار دهد. Gmail نیز امکان قرار دادن امضا در ایمیل‌های خود را قرار داده است، اما آیا می‌دانستید که می‌توانید چندین امضا در Gmail قرار دهید و از آن‌ها به […]