تجربه جیمیل خود را با ChatGPT بهبود بخشید

جیمیل خود را با ChatGPT ارتقا دهید. از تکنولوژی ChatGPT برای پیشنویس ایمیل‌ها، خلاصه کردن آنها و انجام کارهای دیگر بدون خروج از صندوق ورودی خود استفاده کنید. ChatGPT، ربات مکالمه OpenAI، از زمانی که در ۳۰ام نوامبر ۲۰۲۲ در دسترس عموم قرار گرفت، طوفانی جهان را به خود جلب کرد. توانایی آن در ارائه […]