پوشه بندی بخش رسانه وردپرس با افزونه

رسانه وردپرس یکی از بخش های مهمی است که هر سایت وردپرسی از آن استفاده می کند. در واقع این بخش، همان بخشی است که فایل های آپلود شده شما در هر سایت وردپرسی، به آن منتقل می شوند. با ورود به بخش رسانه وردپرس می توانید به تمام فایل های آپلود شده دسترسی داشته […]