ایجاد سیستم پرسش‌ و پاسخ در وردپرس با افزونه DW Question and Answer

در سایت‌های مختلف بخش‌های مختلفی کاربرد دارند که هریک از این بخش‌ها به نحوی به کابران مربوط می‌شوند؛ برخی از سرویس‌های ارائه شده در سایت‌ها بیشتر و برخی کمتر با کاربران سروکار دارند؛ به طور مثل مطالبی که در سایت قرار می‌گیرند هرچند برای کاربران است اما کاربران ممکن است به صورت مستقیم در آن […]