دوره‌ی پیشرفته گوگل آنالیتیکس: آشنایی با مبحث بخش‌بندی

بخش‌بندی یا همان Segmentation در آنالیتیکس، راهکاری برای نمایش زیر مجموعه‌ای از داده‌ها در یک گزارش است. گفتنی است شما می‌توانید به ایجاد بخش‌های مختص کاربران (user segments) یا بخش‌های مختص سشن‌ها (session segments) بپردازید. بخش‌های مختص کاربران می‌توانند در بازه‌های زمانی ۹۰ روزه، سشن‌های متعدد و گوناگونی را با ویژگی‌های مختلف در برگیرند. برای […]