اینستاگرام شیوه پخش صدای ویدئوها را تغییر داد

اخیرا در نسخه جدید اینستاگرام تغییری در نحوه پخش صدای ویدئو اعمال شده که نحوه کار آن بدین صورت است. هر گاه این اپلیکیشن به‌اشتراک‌گذاری تصاویر و ویدئوها را باز می‌کنید، ویدئوها به صورت خودکار و البته با صدای غیرفعال شروع به پخش می‌کنند. اما وقتی بر روی صفحه اشاره می‌کنید، صدای ویدئو فعال شده […]