مهم‌ترین اتفاقات بلیزکان ۲۰۱۹

بلیزکان نام گردهمایی بزرگی است که هر ساله شرکت بازی‌سازی بلیزارد برگزار کرده و عمدتا به ارائه اخبار در مورد پروژه‌های شرکت، معرفی بازی‌های جدید و همچنین آمار و ارقام در رابطه با فروش و کلیت شرکت اختصاص دارد. طرفداران نیز خود را به این گردهمایی رسانده و قسمت‌های تفریحی نیز، بخشی از این همایش […]