چهار پندار اشتباه در رابطه با RAM

رَم (random access memory) یکی از مهم‌ترین اجزای کامپیوترها محسوب می‌شود که کارش نگهداری اطلاعات برای مدتی کوتاه است تا بتواند اطلاعات را از پردازشگر گرفته یا به آن برساند. اما در مورد اهمیت یا شکل کار رم اشتباهات رایجی وجود دارد و مواردی که قرار است ذکر کنیم جزو مهم‌ترین آن‌هاست: من به رَم […]