چگونه جریمه الگوریتم پاندا را رفع کنیم؟ – بخش دوم

در مقاله قبلی به بررسی الگوریتم پاندا و برخی از فاکتور های آن پرداختیم. در این مقاله به بررسی ادامه فاکتور ها و همچنین روش رفع پنالتی گوگل می پردازیم. عدم استفاده از ابزارهای موجود الگوریتم پاندا مخالف سر سخت مطالب بی روح و بدون جذابیت است. اگر محتوای شما تنها یک متن بوده و […]