دلایل سقوط ناگهانی رتبه سایت در گوگل

در دنیای سئو احتمال آن که اتفاقات ناگواری برای کسب و کار بیفتد، وجود دارد! یکی از مهم ترین اتفاقاتی که شاید اصلاً انتظار آن را نداشته باشید، افت ناگهانی رتبه سایت در گوگل است. این افت ممکن است در حد یکی دو رتبه باشد یا این که از صفحه ای که در آن حضور […]