تست نفوذ چیست و چرا اهمیت زیادی دارد

همه ما تا به حال شنیده ایم که به یک سیستم حمله امنیتی شده است؛ شاید هم در مورد هک شدن یک سایت یا نرم افزار مسائلی شنیده باشید. فرقی نمی کند که نفوذ را با چه نامی شنیده باشید، مهم این است که همیشه وجود داشته است. نفوذ به سیستم تنها به این معنی […]