حمله امنیتی Ping of Death چطور کار می‌کند؟

واژه‌های ترسناک زیادی در زمینه‌ی امنیت سایبری وجود دارد که مقابله با آن‌ها کار چندان سختی نیست و “پینگ مرگ” (ping of death) یکی از آن‌ها به شمار می‌آید. این نوع حمله امنیتی که سابقه‌ای طولانی ندارد، به خوبی قابل پس زدن است، با این حال سر و کله زدن با آن راه رسمی دارد […]