معرفی برترین بازی‌های واقعیت مجازی برای کودکان

۱۰ سال پیش کسی فکرش را هم نمی‌کرد که بازی‌های واقعیت مجازی تا اینقدر وارد زندگی افراد شود که حتی از واقعیت مجازی برای کاهش درد در کودکان هم استفاده شود. اما هنوز بخش زیادی از این بازی‌ها به افراد جوان اختصاص دارد و آن‌ها هستند که می‌توانند به تفریح با هدست‌های واقعیت مجازی بپردازند. […]