قدم‌های اولیه برای داشتن کانال یوتیوب جذاب

اگر قرار است کار روی یوتیوب را شروع کنید و به عنوان یک تولید کننده محتوا، کانال ویدیویی خود را برپا کنید، باید از همان اول، قدم‌های خود را مطمئن و درست بردارید. بسیاری از کانال‌های موفق، اصول اولیه‌ای را رعایت کرده‌اند که حالا به عنوان یک استاندارد پذیرفته شده است. مراحلی که در زیر […]