اضافه کردن خط چین به ورد

مایکروسافت ورد انجام بعضی کارها را برای کاربران بسیار ساده کرده است و حتی چند روش برای انجام یک کار در نظر گرفته تا بتوانید دقیقا به سلیقه‌ی خود آن را انجام دهید. برای مثال همین اضافه کردن نقطه چین در میان نوشته‌ها که کاربرد زیادی دارد و شما آن را می‌توانید به دو روش […]