سیگنال یا تلگرام، کدام یک پیام رسان بهتری هستند؟

بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که برنامه‌های پیام رسان در سال‌های قبل به خود دیدند و برنامه‌هایی که روزهای اوج داشته و حالا خیلی وضعیت مناسبی ندارند، این اپلیکین‌های سیگنال و تلگرام هستند که حالا آرام آرام دارند خود را از بقیه جدا می‌کنند و به صدر نزدیک می‌شوند. اگر چه هنوز فاصله‌ی زیادی […]