سه روش برای تغییر DPI عکس‌ها

در ظاهر چاپ عکس نباید با چاپ دیگر چیزها خیلی تفاوتی داشته باشد، اما واقعیت این است که این کار آنقدرها هم ساده نیست و با اشتباه در تنظیم DPI، شما ممکن است با عکسی مواجه شوید که کیفیت مناسبی ندارد، یا اینکه پوستری چاپ کنید که تنها اندازه یک تمبر در آن تصویر چاپ […]