راهنمای کمپین‌ هشتگی موفق برای کسب و کارها

اگر به دنبال اید‌ی جدیدی برای کمپین برند خود هستید تا بتوانید رشد بهتری در شبکه‌های اجتماعی داشته باشید، کمپین هشتگی می‌تواند ایده‌ای خوبی باشد. این گونه کمپین‌ها راه حل ساده‌ای برای این خواهند بود که اسم برند شما به درستی در شبکه‌های اجتماعی پخش شود و به گوش مخاطبین هدف شما برسد. کمپین هشتگی […]