همه چیز در مورد ویلاگ و ویلاگر – بخش سوم

بسیاری از کاربران در حال حاضر به دنبال پول در آوردن از فضای مجازی هستند و یکی از راه کارهای آن، تبدیل شدن به یک ویلاگر است. در مقاله قبلی به بررسی این موضوع پرداختیم و در این مقاله به بررسی ادامه این بحث می پردازیم. برای ویلاگری چه شخصتی لازم است؟ وقتی به برخی […]