بررسی آینده ویدیو مارکتینگ

در هر کسب و کاری انواع محتوا اهمیت دارند و ویدئو به عنوان محبوب ترین و اثربخش ترین نوع محتوا محسوب می شود! دیدن ویدئو نسبت به دیدن انواع دیگر محتوا ارزش بیشتری دارد و نمی توان اهمیت آن را پنهان کرد. چند سالی است که کسب و کارها به این نتیجه رسیده اند که […]