انواع ویدیو در بازاریابی ویدیویی کدام هستند؟

این روزها بخشی از ساعت های روزانه ما به شبکه های اجتماعی اختصاص پیدا کرده است! حتی اگر خودتان هم متوجه نباشید، روزانه ده ها ویدیو کوتاه و بلند مشاهده می کنید. حتی گاهی اوقات صفحات مربوط به کسب و کارها را دنبال می کنید که در آن ویدیوهای کاربردی و ارزشمندی انتشار می دهند […]