چگونه از مشتریان خود بازخورد بگیریم؟

اگر فقط مدت زمان کوتاهی در حوزه بازاریابی فعالیت کرده باشید، حتماً می دانید که بازاریابی دهان به دهان قدرتمندترین روش بازاریابی است. تا جایی که اگر یکی از مشتریان از شما ناراضی باشد و بتواند از طریق بازاریابی دهان به دهان مشکل خود را به گوش کاربران دیگر برساند، با بحران بسیار سختی مواجه […]