چرا خرید لیست ایمیل به ضرر کسب و کارمان است؟

در بخش بازاریابی کسب و کارهای مختلف، ایمیل مارکتینگ نقش بسیار مهمی دارد! با وجود آن که برخی کسب و کارها معتقدند که ایمیل مارکتینگ دیگر مانند گذشته ارزشمند نیست، اما هنوز هم بسیاری از کسب و کارها نتایج بسیار عالی از آن می گیرند. جمع آوری لیست ایمیل سخت است و به همین دلیل […]