چگونه به اسناد گوگل گیف اضافه کنیم

با یک گیف درست، شما حرف‌های زیادی را می‌توانید در قالب یک عکس متحرک بزنید، حتی اگر این گیف را در یک سند گوگل استفاده کنید. خوشبختانه گوگل این امکان را به شما داده تا در برنامه‌های گوگل داکس (Google Docs) از گیف استفاده کنید، اما باید این روش را به درستی انجام دهید. پروسه […]