معرفی برنامه‌های یادداشت‌برداری برای برنامه‌نویسان

برنامه‌نویسی، فعالیتی است که مشکلات و ناامیدی‌های خاص خودش را دارد، حتی اگر جنبه سرگرمی داشته باشد. خلق یک برنامه برای موبایل، وبسایت، یا سیستم یک تعهد محسوب می‌شود و مهارت‌های یادداشت برداری خوب برای سازماندهی و کنترل استرس و ناامیدی از لازمه‌های آن است. اما بیشتر برنامه‌های یادداشت برداری با ذهنیت برنامه‌نویسان طراحی نشده […]