آموزش کدگذاری روی پوشه‌های ویندوز ۱۰

گاهی تنها محافظت از دستگاه و گذاشتن پسوردهای پیچیده کافی نیست و شما مصر هستید تا به هیچ وجه کسی به محتوایی خاص در دستگاه شما دسترسی پیدا نکند. برای چنین کاری، ساده‌ترین روش این است که از ابزار داخلی ویندوز استفاده کرده و روی پوشه‌ای که برایتان اهمیت دارد، پسورد بگذارید. به این ترتیب […]