با Mailbutler، نوشتن ایمیل آسان‌ شده است

دستیار هوشمند Mailbutler می‌تواند ایمیل‌های حرفه‌ای و با ساختار مناسب بنویسد. همچنین می‌توانید با نوشتن هوشمند (Smart Compose) بر سختی نویسندگی غلبه کرده و ایمیل‌ها را سریع‌تر ارسال کنید. در کمال تعجب برای برخی از افراد، ایمیل به یک کانال ارتباطی تجاری غیرقابل جایگزین تبدیل شده است. آخرین تحقیقات ایمیل نشان می‌دهد که انتظار می‌رود […]