راهنمای معرفی محصول؛ استراتژی مناسب کدام است؟

اگر کسب و کاری دارید که در آن محصولی برای فروش ارائه کرده اید، کسب و کارتان محصول محور است. در واقع درآمدی که کسب و کارتان به دست می آورد، از طریق فروش محصول است. حال اگر محصول شما فروش خوبی داشته باشد، کسب و کارتان هم موفق خواهد بود اما اگر فروش کمی […]