روش های قیمت گذاری تبلیغات گوگل کدام هستند؟ – روش دوم

فرض کنید که شما تبلیغی با CPC حدود 0.25 دلار  دارید و دوست دارید بابت این تبلیغ 300 کلیک به صورت روزانه دریافت نمایید. با استفاده از این اعداد می توانید بودجه روزانه خود را تخمین بزنید. 0.25 x 300 = $75 در این مثال، 25 سنت بالاترین مقداری است که شما بابت هر کلیک […]