نصب و راه‌اندازی ساب سیستم ویندوز برای لینوکس

زمانی بود که ویندوز و لینوکس کاملا از هم جدا بوده و یکدیگر را به چشم رقیب می‌دیدند. اما زمانه عوض شده و حالا این دو سیستم عامل در خیلی جاها همکاری کرده‌اند. برای مثال، در سال 2016 ویندوز تدارکی دید تا کاربران ویندوز بتوانند خط فرمان‌های لینوکس را نیز اجرا کنند. سیستم متصلی که […]