ویندوزهای ۳۲ و ۶۴ بیتی چه تفاوتی با هم دارند؟

بسیاری از ما وقتی می‌خواهیم بین نسخه‌های ویندوز انتخابی داشته باشیم، بیشتر بر روی اینکه نسخه مورد نظر چه امکاناتی دارد مانور می‌دهیم، در صورتی که در ویندوزها یک نکته مهم‌تر وجود دارد و آن هم ۳۲ یا ۶۴ بیتی بودن آن‌هاست. تفاوتی بسیار مهم که در ادامه سعی می‌کنیم توضیح کوتاهی در مورد تفاوت‌هایشان […]