توکن دیسکورد چیست و چطور می‌توان آن را به دست آورد؟

توکن دیسکورد این روزها خیلی روی بورس قرار گرفته و برای این که بتوانید آن را پیدا کنید، باید مراحلی را روی مرورگر خود انجام دهید. توکن دیسکورد به صورت خلاصه، یک شناسه الفبایی عددی منحصر به فرد است که تمام فعالیت هایی که روی سرور دیکسورد انجام می‌دهید، از طریق آن انجام می‌شود. پس […]