کدام‌یک بهتر است؟ خاموش کردن کامپیوتر و یا قرار دادن آن در حالت خواب؟

مدت‌هاست که در این زمینه سوالات و نظرات فراوانی داده می‌شود. عده‌ای معتقند که خاموش کردن کامپیوتر به تعداد زیاد به اجزای آن آسیب می‌زند، اما از طرفی عده‌ای نیز معتقند که حالت خواب موجب هدر رفت الکتریسیته می‌شود، به خصوص اگر به مدت طولانی از سیستم استفاده‌ای نشود. در این مطلب به نکات مثبت […]