ترند خانه‌های هوشمند در 2022

هنگامی که خانه هوشمند در سال ۱۹۹۹ از کانال دیزنی پخش شد، رویایی بزرگ و دور از دسترس بود ، فناوری خانه‌های هوشمند راه درازی را برای رسیدن به امروز پیموده است تا بتواند فناوری‌ها و دستگاه‌های جدیدی را برای خانه‌ ها معرفی کند. امروزه مردم با توجه به فناوری که قبلاً در خانه‌ها گنجانده […]