چهار ابزار کارآمد برای مدیریت Shutdown ویندوز

خاموش‌ کردن دستگاه کار ساده‌ای است اما همین خاموش کردن هم می‌تواند به کمک ابزارهای موجود کارایی بیشتری پیدا کند. روش‌های زیر به شما کمک می‌کند این روند را خودکار، سریع‌تر و … کنید و مهم‌تر اینکه تمام ابزارهای قید شده همگی رایگان هستند. Block Shutdowns ویندوز۱۰ اخلاق‌های بدی هم دارد. یکی از این اخلاق‌های […]