چک لیست تولید محتوا برای رسیدن به صدر گوگل در سال 2021

اگر به برنامه بازاریابی کسب و کارهای مختلف دقت کنیم، متوجه می شویم که بازاریابی محتوا بخش مهمی از آن است! در حال حاضر بسیاری از شرکت ها از بازاریابی محتوا استفاده می کنند اما چرا بازاریابی محتوا آن قدر اهمیت دارد؟ دلیل آن، این است که از محتوا در تمامی کانال های بازاریابی استفاده […]