چگونه از قابلیت ریپورت در اینستاگرام استفاده کنیم؟

شبکه های اجتماعی برای آن که همیشه در بین کاربران محبوب باشند، مجبور هستند که هوای کاربران خود را داشته باشند! یکی از مشکلاتی که باعث می شود تا بقای شبکه های اجتماعی با خطر روبرو باشد، مشکلات حریم شخصی و فرهنگی کاربران است که اگر به درستی نظارت نشود، ممکن است به خطر بیفتد. […]