NFT چیست و چرا این روزها همه از آن صحبت می‌کنند؟

NFT یا در واقع Non-Fungible Token عبارتی است که این روزها خیلی به گوش می‌خورد. مبحثی که سر و صدای زیادی به پا کرده و دنیای عرض دیجیتال را وارد یک وادی جدید کرده است. امروز می‌خواهیم به معنای این مفهوم پرداخته و اتفاقاتی که پیرامونش افتاده را مرور کنیم. NFT چیست؟ Non-Fungible Tokens یا […]