از تجربه خرید لذت بخش تا خرید مجدد

تاکنون برای همه ما پیش آمده است که از یک فروشگاه اینترنتی خرید کنیم و پس از مدتی، دوباره خرید دیگری انجام دهیم! همچنین شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از یک بار خرید از یک فروشگاه اینترنتی، دیگر حاضر به خرید محصولی از آن نشوید. به نظر شما چه اتفاقی می […]