اجازه ارسال عکس در بخش نظرات وردپرس

آیا می‌خواهید به کاربران خود اجازه دهید که در بخش نظرات، بتوانند عکس ارسال نمایند؟ در وردپرس و به وسیله‌ی یک افزونه‌ی کم حجم، این امکان ممکن خواهد بود. برای خیلی از سایت‌ها این امکان می‌تواند، باعث ارتباط بهتر کاربران با سایت و صرف زمان بیشتر روی صفحات مختلف شود و در نهایت به پیشرف […]