بهترین اپلیکیش‌های iOS برای نویسندگان

با وجود تکنولوژی‌هایی که در دهه‌ی اخیر وارد زندگی روزمره ما شده، دیگر حتی نویسندگی نیز تنها به قلم و کاغذ ختم نمی‌شود و نیاز است تا از ابزارهای مختلف دیجیتال برای انجام این کار بهره ببرید. یکی از مهم‌ترین دلایل برای این که شما حتما به عنوان یک نویسنده باید اپلیکیشنی مناسب نوشتن داشته […]