ساخت ویدیو با ابزار فیلم‌برداری از صفحه Movavi

همه گیری کرونا و خیلی اتفاقات بعد از آن، باعث شد تا آموزش‌های از راه دور جانی دوباره گرفته و به این مهم بیش از پیش توجه شود. خیلی از کلاس‌های آموزشی برای همیشه به سمت آنلاین شدن رفته و کلاس‌های حضوری کمتری برگزار خواهند شد. به همین دلیل ساخت ویدیوهای آموزشی و همچنین داشتن […]